Wat is Optometrie?

Optometrie is in de meeste Engelstalige landen al tientallen jaren een zelfstandig beroep in de eerstelijns gezondheidszorg. In Nederland is het beroep sinds 1988 in ontwikkeling en op 15 november 2000 is het officieel opgenomen in de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Daarmee werd de optometrist wettelijk erkend als zorgverlener in de oogzorg! Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen. Nu zijn er dus ook optometristen. De optometrist voert een optometrisch onderzoek uit om eventuele oogafwijkingen op te sporen. Blijkt tijdens het onderzoek dat verdere behandeling nodig is, dan wordt u via uw huisarts gericht doorverwezen. Voor het onderzoek door de optometrist heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. Optometrie zal vanwege de wachtlijsten en de vergrijzing een steeds grotere rol in de oogzorg in Nederland gaan spelen.

Wet BIG?

Wet BIG staat voor Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De Wet BIG regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren en heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te vorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Optometrie valt sinds 15 november 2000 onder artikel 34 van de Wet BIG. Dit betekent dat er geen verplichte wettelijke registratie is, maar houdt in dat de titel “optometrist” wettelijk beschermd is. Alleen wanneer de beroepsbeoefenaar de HBO-opleiding tot optometrist succesvol heeft afgerond, mag hij zich optometrist noemen. Het ten onrechte gebruiken van de titel optometrist of daarmee vergelijkbare bewoordingen zoals register-optometrist is een strafbaar feit. (bron: www.optometrie.nl)

Zorgvergoeding

In het menu van Optometrie vind u de verschillende en uitgebreide oogonderzoeken die door Eye Wish Opticiens in Uithoorn wordt aangeboden. Bij de uitgebreid optometrisch onderzoek, cyclo-refractie en droge ogen onderzoek krijgt u een vergoeding via uw zorgverzekeraar. Dit bedrag kan per zorgverzekeraar verschillen en gaat af van uw wettelijke eigen bijdrage. Kinderen tot 17 jaar hebben geen eigen bijdrage en wordt volledig vergoed. Vraag naar de mogelijkheden in de winkel.